عید سعید فطر مبارک باد .

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

الهی!

فطرمان را فاطر، ایمانمان را فاخر و روحمان را طاهر بفرما
عید فطر فرخنده و مبارک باد